Persoonlijk profiel van André Baars

Wie is André Baars?

Ik ben als 7e in een gezin van 8 kinderen geboren op 21 februari 1961 in het plaatsje Olburgen aan de Gelderse IJssel in de gemeente Steenderen nu gemeente Bronckhorst. In dit dorp heb ik 51 jaar gewoond en een mooie jeugd gehad. De natuurlijke omgeving van het weidse IJssel landschap gaf veel mogelijkheden om te spelen en op ontdekkingstocht te gaan. Bij onze opvoeding stond het ontwikkelen van zelfstandigheid hoog op de agenda. Wij gingen dus al vroeg de boeren in de omgeving helpen met klusjes zoals koeien verzorgen en melken. Het mooiste voor ons jongens was natuurlijk het rijden op de tractor.

Opleiding en werk

Na de lagere school ging ik naar de Technische School in Doesburg en daarna naar de Middelbare Technische School in Doetinchem. Na deze opleiding stond ik voor de keuze; of verder leren en naar de HTS of aan het werk. Mijn ouders hebben hun leven lang hard gewerkt en klaar gestaan voor hun gezin. Dat bepaalde de keuze om aan het werk te gaan en in de avonduren een HBO opleiding te volgen. Dit werd de docenten opleiding aan de PTH in Deventer. Dat betekende de hele week werken en 3 avonden naar school. En natuurlijk met het nodige huiswerk. Terugkijkend wel zwaar maar toen ik er voor stond was het gewoon. De 3e graad bevoegdheid bouwtechniek en 2e graad bevoegdheid Bouwkunde heb ik in 6 studiejaren afgerond. Ik heb veel profijt gehad van deze brede opleiding.

Na de MTS was het in de bouw niet eenvoudig om werk te vinden. Mijn eerste baan was een werkervaringsbaan bij de gemeente Steenderen. Hier komt mijn interesse in de politiek vandaan. Na een klein jaar lukte het om een baan te krijgen als assistent-productiechef bij de HCI betonindustrie in Hengelo. Bij dit bedrijf heb ik de eerste leidinggevende ervaringen op gedaan. Al snel stroomde ik door naar de  functie van werkvoorbereider. Door de vele contacten met leveranciers en opdrachtgevers was dit een hele leerzame periode.

Loopbaan in het onderwijs

In 1986 werd ik benaderd door de adjunct directeur van de LTS in Doesburg of ik belangstelling had  om  docent te worden. Dat heb ik met beide handen aangegrepen en heb  5 jaar met veel plezier lesgegeven op deze mooie school.

Een ander bijzonder jaar was 1990. In dit jaar heb ik, samen met mijn broer en zijn echtgenote  het huis van mijn ouders gekocht. Wij hebben  de toenmalige boerderij verbouwd tot een dubbel woonhuis. In dat jaar zette ik ook mijn eerste formele stappen op het politieke vlak en werd gemeenteraadslid voor het CDA in Steenderen. In september van datzelfde jaar ben ik begonnen als docent aan het ROC Graafschap College (voorheen de MTS) in Doetinchem. Naast lesgeven aan het dagonderwijs, heb ik ook bijscholingscursussen gegeven aan medewerkers van aan de bouw gerelateerde bedrijven, met name op gebied van het gebruik van de pc die toen in opkomst was. Na een paar jaar werd ik afdelingshoofd Cursussen bij het Graafschap College. In deze tijd gingen het Graafschap College en DOC Opleiding dat avondopleidingen verzorgde een maatschap aan. Ik maakte namens het Graafschap College deel uit van het management van deze maatschap.

Politieke loopbaan

In 1990 ben ik raadslid geworden voor het CDA in Steenderen waarna ik in 1998 wethouder geworden ben. Dit was een parttime baan voor 2 dagen. In deze periode vond er een gemeentelijke herindeling plaats waarbij de gemeente Steenderen opgenomen werd in de nieuwe gemeente Bronckhorst. Ik had het geluk dat ik per 1 januari 2005 fulltime wethouder namens het CDA in de nieuwe gemeente Bronckhorst mocht worden. Mijn portefeuille bestond uit o.a. ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, nieuwbouw gemeentehuis en vergunningverlening. Een prachtige periode waarin ik veel ervaring heb opgedaan met het besturen van een grote landelijke gemeente.

Rond 2009 speelde de vraag of ik na het wethouderschap verder wilde in de politiek of dat ik misschien iets voelde voor het burgemeesterschap. Voor dat ik een besluit had genomen is er nog veel water door de Gelderse IJssel gestroomd. Ik vond het wethouderschap bijzonder aantrekkelijk en uitdagend en wilde dat aanvankelijk niet opgeven. De doorslag gaf de veranderde politieke samenstelling van het college na de verkiezingen van 2010. Deze tweede periode was anders. Dit maakt mijn beslissing om te gaan solliciteren ook makkelijker. Tot mijn grote tevredenheid had ik succes en werd  in december 2011 burgemeester van de Veluwse gemeente Ermelo. Dit was een echte verandering in mijn leven. Immers aan deze baan zat ook een verhuisplicht. En als je 51 jaar in hetzelfde dorp woont en dan gaat verhuizen is best bijzonder. Maar tot de dag van vandaag ben ik erg blij met mijn keuze. Het burgemeesterschap is een zeer uitdagende baan en Ermelo is een prachtige gemeente. Daarbij komt dat het wonen in het centrum van Nederland  bijzonder handig is. Binnen een uur reizen zit je in alle grote steden. Kortom Ermelo was een goede keus. Sinds ik hier woon heb ik naast mijn hobby van motorrijden, lange afstand wandelen (Nijmeegse vierdaagse) ook de golfsport leren kennen. Erg leuk om te doen. Helaas heb ik wegens gebrek aan tijd mijn motor de deur uit gedaan en zal ik de komende Nijmeegse vierdaagse niet meelopen.

In het jaar 2017 moest ik de volgende stap zetten in mijn carrière. Een burgemeester wordt voor 6 jaar benoemd daarna moet hij of zij worden herbenoemd. Mijn periode liep af op 16 december 2017. De herbenoemingsprocedure voor een nieuwe termijn werd in de zomer van 2017 opgestart. De raad van de gemeente Ermelo heeft een positief advies gegeven en nu ben ik alweer aan de tweede zittingsperiode van 6 jaar begonnen. Met enthousiasme en plezier heb ik me tot 19 november 2020 voor deze mooie gemeente ingezet.